- Betónová sieť

Palubná doska oživená pomocou stlačeného betónu a kreatívnej terénnej úpravy

Autor: Concrete Oasis Co., Malvern, PA

Autor: Khara Dizmon, vedúca redaktorka ConcreteNetwork.com

Súčasťou projektu boli aj betónové chodníky vedúce od domu k bazénu. „Existujú dve schodiská,“ hovorí Bernardine, „jedna k vybaveniu bazéna a druhá na chodník, ktorý obieha okolo stromu a vedie k domu a príjazdovej ceste.“ Na kroky použil Bernardine taliansku bridlicovú pokožku Proline.